تربیت محبت محور
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یا رب چه چشمه ای است محبت که من از آن یک قطره خوردم و دریا گریستم طوفان نوح زنده شد از آب چشم من با آنکه در غمت به مدارا گریستم چکیده: تربیت اگر از ریشه ربو باشد به معنای تربیت جسمانی و رشد جسمانی است و اگر از ریشه ربب مشتق شده باشد بمعنای تدبیر کردن و به کمال رساندن متربی است . و آنچه در این نوشتار مد نظر است معنای دوم است . محبت یعنی دوستی و دوست داشتن، محبت در این مقال محبت حق تعالی و اولیای الهی است که مربی می تواند با فراهم کردن زمینه این نوع محبت در متربی او را در مسیر کمال قرارداده و موجبات رستگاری وی را فراهم آورد. کسی که محبت الهی و اولیای او را در دل قرار دهد همیشه خود را در محضر دوست می داند و از گناه ومعصیت اجتناب کرده و از هرگونه ناهنجاری خود را به دور می دارد. روایات ائمه معصومین و حالات و رفتار اولیای الهی و پویندگان راه محبت، مؤید این مطلب است. وازگان کلیدی: محبت، تربیت ،‌محبت محوری ، عشق