آشنایی با کتابخانه و مقدمات اصول کتابداری
51 بازدید
ناشر: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی